ඇමෝනියම් බයිකාබනේට්

කෙටි විස්තරය:

tem
Indexs
Product name
ammonium bicarbonate
Total alkali NH4HCO3 wt%
99.5
ක්ලෝරයිඩ් Cl wt% උපරිම
0.003
Total Alkali(Quality Fraction of NaHCO3 Dry Basis) %
≥99.9~100.5
Sulphate SO4 wt% max
0.007
අළු wt% උපරිම
0.008
wt% උපරිම ලෙස
0.0002
බැර ලෝහ Pb wt% උපරිම
0.0005
Storage
in the shade

 • Min.Order ප්රමාණය: 1000kgs
 • වරාය: යුනයිටඩ් / ෂැංහයි / HUANGPU
 • ගෙවීම් කොන්දේසි: L / C, D / A, D / පී, ටී / T / ෙවස්ට් යුනියන් මනිග්රෑම්
 • නිෂ්පාදන විස්තර

  නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

   

  Hot Selling High Quality 1066-33-7 food grade best price ammonium bicarbonate
  Products Description
  food grade best price ammonium bicarbonate
      Used as nitrogen fertilizer, suitable for all kinds of soils, can provide ammonium nitrogen and carbon dioxide required for crop growth, but low in nitrogen content and easy to agglomerate
      Used as a high-grade starter for food. It can be used as a raw material for a leavening agent such as bread, biscuits and pancakes in combination with sodium hydrogencarbonate, and is also used as a raw material for foamed powdered juice. It is also used for blanching of green vegetables, bamboo shoots, etc., as well as medicines and reagents. • පසුගිය:
 • ඊළඟ:

 • WhatsApp Online Chat !